MSZ EN ISO 9001:2015

Minőségirányítási politika

A Scorpio Trans Kft. minőségirányítási rendszere kiterjed a cég teljes tevékenységi körére, azaz:
KÖZÚTI TEHERSZÁLLÍTÁS, ÚTÉPÍTÉS, MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉS, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS
területére. A Scorpio Trans Kft. a minőségpolitika és az ebből következő minőségügyi célrendszer megvalósítása érdekében, a Megbízói igények kielégítésére, valamint a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésére megfelelően dokumentált minőségirányítási rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. Amennyiben egy tevékenységet külső megbízásba ad ki a Cég, akkor gondoskodunk a megfelelő felügyeletről. Ennek szabályozását a 7.4 Beszerzés fejezetben határoztuk meg, és a partnerrel kötött szerződés kötelező eleme.
A rendszer kialakításán, működtetésén a következőket értjük:
  • a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok meghatározása és irányítása
  • a folyamatok sorrendjének és kölcsönhatásainak a meghatározása
  • a kritériumok és módszerek meghatározása a folyamatok hatékony működésének és szabályozásának a biztosítására
  • a folyamatok mérése, megfigyelése, elemzése, és a tervezett eredmények ill. a folyamatos javítás eléréséhez szükséges tevékenységek megvalósítása
  • a hatékony működtetéshez és a folyamatok megfigyeléséhez szükséges információ meglétének a biztosítása.
A minőségirányítási rendszer teljes mértékben követi és kielégíti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásait.
A minőségirányítási rendszeren belül hatékony minőségtervező, – ellenőrző és – szabályozó alrendszerek működnek, amelyekben világosan rögzítettek az elfogadhatósági szintek. A kivitelezési, szállítási, szerviz folyamatok, az ellenőrzés, eljárások összehangoltak a rájuk vonatkozó dokumentációval.
A minőségirányítási rendszeren belül a Scorpio Trans Kft. folyamatosan végzi a minőségszabályozási, ellenőrzési, vizsgálati technikák szükség szerinti korszerűsítését, a szakmai és minőségügyi ismeretek, és az eljárások fejlesztését.

Tanúsítvány letölthető: Iso-tanusitvany-magyar-9001-2015
'Image Description'