MSZ EN ISO 14001:2015

Környzetirányítási Rendszer

 

A Társaság vezetése tudatában van annak, hogy az emberiség – s azon belül az egyes nemzetek, társadalmak – fenntartható fejlődését csak a makro- és mikroszintű környezeti politikák és célok meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg a lokális sajátosságok figyelembevételével a társaság saját környezeti politikáját.

A környezetközpontú irányítási rendszer érvényessége az út- és mélyépítési földmunkák kivitelezése szolgáltatásokra, valamint a kapcsolódó kisegítő tevékenységekre (pl. beszerzés, karbantartás, raktározás) terjed ki. A környezeti politika összhangban van a KIR alkalmazási területével, keretet ad a környezeti célok és előirányzatok kitűzéséhez és átvizsgálásához.

A Társaság törekszik arra, hogy a tevékenységeivel összefüggésbe hozható környezeti terhelés a lehető legkisebb és kezelhető legyen.

A Társaság vezetése a fenti sajátosságokat összhangban a következők szerint határozza meg a környezeti teljesítéseivel kapcsolatos általános szándékait, elveit és fő irányvonalát:

  • Elkötelezi magát a környezetközpontú irányítási rendszerének folyamatos javítására, fejlesztésére.
  • Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak (hazai és EU), határozatoknak, szabványelőírásoknak és belső szabályozásoknak.
  • A környezetirányítási rendszer működését biztosító és a rendszer lényeges elemeit és azok kölcsönhatásait leíró dokumentációt hoz létre, amelyet bevezet, fenntart, valamint gondoskodik arról, hogy valamennyi munkatárs ismerje annak rávonatkozó tartalmát.
  • Ösztönzi alvállalkozóit a környezetirányítási rendszer, illetve minimálisan annak egyes elemeinek bevezetésére.
  • Gondoskodik arról, hogy a társaság környezeti politikája legyen nyilvános, azaz bárki számára hozzáférhető.
  • Különös figyelmet fordít a környezeti terhelések, valamint a hulladék technológiák kockázatainak csökkentésére, a kockázatok megelőzésére és a folyamatos technikai fejlesztésre.
  • Folyamatosan gondoskodik a munkatársak, és minden olyan személy vagy cég környezettudatosságának fokozásáról, akik érintettek a vállalat életében.
  • Új tudományos eredmények felhasználásával folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, technológiáit a környezeti szempontok és a költségcsökkentés lehetőségeinek figyelembevételével.
  • Számol a meglévő minőségirányítási rendszerével, és a feladatok integrált kezelésére törekszik.

 


Tanúsítvány letölthető: Iso-tanusitvany-magyar-14001-2015

'Image Description'