MSZ 28001:2008

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika

 

A Scorpió Trans Kft vezetésének meggyőződése, hogy:

• Minden munkabaleset és foglalkozási megbetegedés megelőzhető,

• Minden veszélyeztetettség ésszerű keretek között tartható,

• Az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés az alkalmazás alapfeltétele.

Ezért kinyilvánítja elkötelezettségét abban, hogy a Scorpio Trans Kft munkavállalói részére egészséges környezetben biztonságos munkavégzési feltételeket teremt, amelyet a következő intézkedések útján kíván elérni:

• Megvalósítja a „Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítást”, mely a cég tevékenységének elválaszthatatlan részét képezi;

• Az egészségvédelmi és biztonsági előírásokban foglaltakat költséghatékony fejlesztéssel javítja, a munkavédelmi szabályozórendszer követelményeinek betartása mellett;

• Megfogalmazza, és nyilvánosságra hozza a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében kitűzött célokat, gondoskodik arról, hogy az egészségvédelmi és biztonsági politika megvalósításához szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak;

• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést a vezetők elsődleges felelősségének tekintik;

• Minden munkatársától, szerződéses partnerétől elvárja az egészség és testi épség maximális védelmét;

• Tevékenységünk műszaki körülményeinek javításával a munkavédelmi jogszabályok betartásával a MEB teljesítményünket folyamatosan javítjuk.

• Olyan interaktív kommunikációs rendszert valósít meg, amely biztosítja az információáramlást a különböző szervezeti szintek között. Ez biztosítja, hogy a politikában foglaltakat a szervezet minden szintjén megértsék, megvalósítsák és fenntartsák;

• Tervezett időszakonként ellenőrzi a politikát és annak megvalósítását;

• A balesetek, foglalkozási megbetegedések, meghibásodások és ipari katasztrófák kockázatának a tudomány és technika adott szintjén elérhető legkisebb mértékre csökkentését elsősorban a technológiák megfelelő terveztetésével, létesítésével, üzemeltetésével, továbbá a munka gondos előkészítésével és végrehajtásával valósítja meg;

• Elvárja, hogy a munkavállalók ismerjék munkaterületük veszélyeit, az ellenük való védekezés módjait. Ennek érdekében vizsgálja a balesetek, megbetegedések, meghibásodások lehetőségét, gondoskodik a kockázatok elemzéséről, meghatározza és az érdekeltek tudomására hozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait, a veszélyhelyzetben szükséges tennivalókat;

• Általános fegyelmet tart és elvárja minden munkatársától, hogy az érvényben lévő szabályozások szerint, biztonságosan végezze munkáját

 

Ezen politika hatékony megvalósítása érdekében a Scorpió Trans Kft vállalja az előírásainak megfelelő dokumentált működtetést és rendszeres karbantartást.

 

A Scorpio Trans Kft MEB irányítási rendszert (MEBIR) vezetett be és működtet az MSZ 28001:2008 szabvány követelményeinek megfelelően. A rendszer előírásai jelen Kézikönyvben, valamint a hozzá tartozó Eljárási utasításokban, Munkautasításokban és egyéb hivatkozott dokumentumokban kerültek rögzítésre. Ezen előírások ismerete és betartása a társaság minden munkatársa számára kötelező.

Az alkalmazás területi hatálya az

 

KÖZÚTI TEHERSZÁLLÍTÁS, ÚTÉPÍTÉS, MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉS, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS

 

tevékenységekre terjed ki.

 

Munkavédelem:

PIRISA ZOLTÁN

Munkavédelmi koordinátor

749012 Munka-és Tűzvédelmi technikus

Tel: +36 30 391-9054

pirisazoltan39@freemail.hu

 

 


Tanúsítvány letölthető: Iso-tanusítvány-magyar-28001-2008

'Image Description'